Kā uzrakstīt pārliecinošu CV?

Kas ir CV?

CV ir abreviatūra no latīņu valodas vārdiem Curriculum Vitae, kas tulkojumā nozīmē dzīves gājums. Var teikt, ka CV ir īsa personas izglītības un profesionālās darbības vēsture, kas apliecina Tavu atbilstību amatam, uz kuru Tu pretendē. Diemžēl, neeksistē perfekta CV formula, tomēr vajadzētu ievērot dažus “nerakstītus likumus”.

Personas dati

 • Vārds, uzvārds: vari rakstīt LIELIEM BURTIEM vai izcelt boldā.
 • Dzimšanas dati: vari atklāt, tomēr nav vajadzības minēt personas kodu, jo tā ir privāta informācija.
 • Telefona numurs
 • Mājas adrese: arī šo informāciju drošības apsvērumu dēļ vari paturēt pie sevis, kamēr netiek slēgts darba līgums.
 • E-pasta adrese: ņem vērā, ka CV norādītajai e-pasta adresei ir jābūt lietišķai - vārdsuzvārds@gmail.com (vai tamlīdzīgi). Marchix69@inbox.lv, nelabais666@inbox.lv vai mazinjaaaaa@hotmail.com un tamlīdzīgas adreses neatstās par Tevi nopietnu iespaidu.
 • Ģimenes stāvoklis: nav nepieciešams norādīt
 • Fotogrāfija: nav obligāti, tomēr vari pievienot, sevišķi, ja tas ir prasīts sludinājumā. Protams, svarīgi, lai bildē izskaties labi, tomēr lūko, lai fotogrāfija ir lietišķs portrets, līdzīgs kā pases foto. Bilde rapšu laukā vai pie sveša auto diskiem lai paliek privātajā albumā.

Izglītība

 • Saraksts ar formālajām izglītības iestādēm jauzskaita hronoloģiski - sākot ar to, kas pabeigta pēdējā līdz vidusskolas izglītībai. Nav nepieciešams uzskaitīt arī pamatizglītību, sākumskolu un bērnu dārzu, jo - ja jau esi pabeidzis vidusskolu, ir skaidrs, ka iepriekš esi gājis cauri arī pamatskolai, sākumskolai un dzīves skolai.
 • Iepretim izglītības iestādei jāmin apgūtā specialitāte un mācību laika posms.
 • Šajā sadaļā var minēt arī papildus izglītību - kursus, seminārus u.c., ja vien tam ir kāds sakars ar vakanci, uz kuru piesakies. Astroloģijas kursi, protams, ir forši, tomēr, ja kandidē uz inženiera amatu, Tavam potenciālajam priekšniekam, visticamāk, neinteresēs Tava spēja tulkot planētu novietojuma psihoemocionālos aspektus.

Darba pieredze

 • Darba vietu uzskaitījums tāpat kā absolvētās izglītības iestādes jāmin hronoloģiski - sākot ar pēdējo darba vietu, pieminot ieņemamo amatu, nostrādāto laika periodu un sasniegumus. Arī šajā sadaļā akcents jāliek uz to darba pieredzi, kur gūta nepieciešamā pieredze vēlamā darba veikšanai.
 • Ņem vērā, ka pēc Tavas darba pieredzes var spriest par Tavām sekmēm profesionālajā jomā. Pirmkārt, Tavs potenciālais darba devējs pamanīs, vai ieņemamie amati liecina par progresu. Otrkārt, ja Tavu CV rotā daudzas nesaistītas darba pieredzes, tas Tevi darba devēja acīs nepadara par daudzpusīgu karjeras hameleonu, bet gan par nenoteiktu personību, kas vēl nav izlēmusi, kurā jomā pilnveidoties.

Valodu zināšanas

 • Pirmo norādi savu dzimto valodu. Pārējās secīgi - pēc zināšanu kvalitātes. Iepretim katrai valodai norādi arī līmeni, kādā pārvaldi valodu (dzimtā, brīvi, sarunvalodas līmenī u.tml).
 • Ja amats, uz kuru kandidē, ir saistīts ar valodu prasmju izmantošanu ikdienā, detalizētāk norādi runāšanas, rakstīšanas un lasīšanas līmeņus

 Autovadītāja apliecība

 • Ja Tev ir autovadītāja apliecība, un tas varētu Tevi padarīt par simpātiskāku kandidātu, noteikti norādi to savā CV, minot kategoriju.

Datorprasmes

 • Pēc nepieciešamības, šajā sadaļā vari norādīt specifiskas programmas un darba vides, kurās proti strādāt. Interneta un e-pasta pārlūkprogrammu lietošana vairs netiek uzskatīta par trumpi.

Par CV kopumā:

 • CV apjoms ir 1-2 A4 formāta lapas.
 • Veidojot savu CV, lieto klasisku raksta stilu, izmantojot 12 burtu lielumu un kādu no klasiskajiem fontiem - Times New Roman, Arial vai Helvetica.
 • CV ir jābūt pārskatāmam, īsam, kodolīgam. Nekādā gadījumā neraksti CV garus teikumus.
 • Pārlasi savu CV vairākas reizes pirms sūti. Gramatikas kļūdas CV ir nepiedodami.
 • CV ir jābūt datētam un parakstītam ar melnu vai zilu pildspalvu.
 • Pielāgo savu CV katra darba devēja prasībām un katrai vakancei, uz kuru piesakies.
 • Ja savu CV sūti pa e-pastu, nekad, NEKAD nesūti to vairākiem darba devējiem vienlaicīgi.
 • Veidojot savu CV, esi godīgs. Parādi sevi labākajā gaismā, akcentējot savu piemērotību amatam un pozitīvās puses un vienlaicīgi neafišējot neatbilstošo un negatīvos aspektus.
 • Atceries, rakstot CV, Tev ir jāvedina potenciālais darba devējs uz domām, ka tieši Tu esi pats piemērotākais speciālists un, ka Tavs darbs būs vērtīgs pienesums uzņēmumā.

Panākumus vēlot,

Connect Baltic komanda

 • Dāvis
 • 12.12.2017

Pierakstīties jaunumiem

Dalīties sociālajos tīklos